Kontrak Pengangkutan

Penghantar/anda dan Syarikat sebagai pembawa mengakui terma dan syarat berikut sebagai syarat perjanjian yang saling mengikat dan boleh dikuatkuasakan secara sah. Penerimaan dan pematuhan anda terhadap terma kontrak ini akan dianggap telah dimulakan selepas pembayaran tambang.

I. Tanggungjawab dan komitmen penghantar dan pembawa: :

 1. Penghantar atau anda dan ejen anda yang dilantik menjamin bahawa barang konsainan adalah mengikut undang-undang negara dan barangan yang boleh diterima oleh jabatan pengangkutan dan tidak bertentangan dengan kehendak pengangkut. Syarikat kami, syarikat penerbangan, enggan membawa barang-barang berikut::
  1) Barangan berbahaya mudah terbakar, mudah rosak, toksik, letupan, anti-personel, menghakis dan radioaktif
  2) Dadah atau peralatan berkaitan dadah
  3) Mata wang, invois VAT, setem atau sekuriti cukai lain, emas, perak, barangan antik, logam berharga
  4) objek alih
  5) surat-menyurat bersifat surat-menyurat
  6) Barangan yang tidak memenuhi keperluan Undang-undang China, Undang-undang Republik Rakyat China mengenai Kualiti Produk, Undang-undang Republik Rakyat China mengenai Perlindungan Hak dan Kepentingan Pengguna, dan peraturan pentadbiran lain, jabatan peraturan dan piawaian wajib kebangsaan
 2. Penghantar atau anda berjanji bahawa Syarikat mempunyai hak untuk meninggalkan atau menolak untuk menerima barangan yang tidak sesuai untuk pengangkutan ekspres, yang sengaja atau tidak sengaja disembunyikan daripada nama sebenar dan nilai item tersebut, dan yang dilarang secara nyata oleh undang-undang negara daripada dibawa, dihantar atau diangkut. Sekiranya berlaku pelanggaran, pengirim atau anda sanggup memikul semua tanggungjawab pampasan undang-undang dan ekonomi yang timbul daripadanya.
 3. Penghantar atau anda dan ejen anda yang dilantik menjamin untuk menerima dan membayar kadar tambang yang diterbitkan bagi artikel dan kos penyimpanan, pemulangan dan penghantaran yang berkaitan.
 4. Setelah penghantaran ditandatangani di gudang, jika penghantaran dipulangkan atau dimajukan ke tempat lain di China, yuran pengendalian sebanyak RMB 10 setiap penghantaran akan dikenakan, dan kos penghantaran akan tertakluk kepada sebut harga perkhidmatan pelanggan pada hari yang sama
 5. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, peninggalan atau perubahan dalam caj penghantaran dalam kes berikut: Kes 1: Penjual mengeluarkan satu nombor bil laluan, tetapi pakej mengandungi dua atau lebih penghantaran pelanggan, menyebabkan seorang pelanggan tidak dapat menuntut penghantaran lain
  Pelanggan mesti menghubungi penjual untuk memastikan penjual menghantar hanya barang pelanggan tersebut dengan nombor bil laluan
  Senario 2: (Pelanggan membeli dua atau lebih penghantaran) Penjual hanya memberikan satu nombor bil laluan kepada pelanggan, tetapi sebenarnya penjual menghantar penghantaran pelanggan dengan dua atau lebih nombor bil laluan yang berasingan, menyebabkan pelanggan tidak dapat menuntut yang lain penghantaran
  * *Pelanggan harus menghubungi penjual untuk mendapatkan nombor bil laluan lain yang betul untuk membuat tuntutan. * Pelanggan mesti menghubungi penjual untuk mendapatkan nombor bil laluan lain yang betul untuk membuat tuntutan**
 6. Barangan mesti dihantar dalam tempoh 90 hari selepas tiba di gudang, jika tidak, barang tersebut akan dianggap sebagai ditinggalkan dan dilupuskan oleh syarikat sendiri, dan pemilik tidak boleh membantah.
 7. Semua berat pertama atau berat pembaharuan kurang daripada 1 kg (KG) akan dikira sebagai 1 kg (KG)
  * Contoh 1: Jumlah berat semua barang ialah 0.99 kilogram(KG), pesanan akan dikira sebanyak 1 kilogram(KG)*
  * Contoh 2: Jumlah berat semua barang ialah 1.01kg(KG), pesanan akan dikira sebagai 2kg(KG)*
 8. Berat dikira dalam kilogram (KG) dengan ketepatan 0.01kg, minimum 0.01kg.
 9. Sila semak dengan teliti sebelum menghantar pesanan, jika pesanan telah disahkan, jangan berikan pembatalan pesanan, tambah barang dalam pesanan atau tukar perkhidmatan saluran lain.
 10. Waktu penerimaan gudang ialah 08:30 pagi hingga 18:00 malam setiap hari, masa tamat: 17:00 malam


II. Hak untuk mengetahui tentang barang yang dihantar.

 • Kami mempunyai hak untuk dimaklumkan tentang jenis, kuantiti dan berat barang yang akan diangkut untuk membantu pihak berkuasa kerajaan dan jabatan pengangkutan yang berkaitan dalam pemeriksaan atau penyiasatan barang yang akan diangkut.
 • Semua item yang dihantar secara konsainan akan tertakluk kepada pensampelan rawak. Jika didapati barang tersebut tidak memenuhi syarat “Kontrak Pengangkutan”, kami akan menolak untuk membawa barang tersebut.
 • Kakitangan kami mempunyai hak untuk memeriksa penghantaran dan mengesahkan bahawa tiada seludup dalam penghantaran.

III. Penafian:

a) Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan, kehilangan, kemusnahan atau rampasan barangan yang disebabkan oleh force majeure, seperti peperangan, rusuhan, cuaca buruk, kelewatan penerbangan, nahas kapal terbang, taufan, kebakaran, banjir, kemalangan jalan raya besar dan alam atau manusia yang serius -membuat bencana dan pelbagai keadaan di luar kawalan Syarikat atau rampasan kerana punca barang.
b) Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan berbangkit atau kerosakan bukan subjektif lain yang disebabkan oleh kelewatan atau kehilangan penghantaran item.
c) Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan, kesilapan atau kehilangan dalam penghantaran disebabkan sebab-sebab berikut::
1) Atas sebab anda, seperti alamat yang salah, alamat yang tidak lengkap, dan nombor telefon yang salah, dsb.; pertukaran alamat penerima atau wilayah yang tidak boleh dihantar, dsb.
2) Barangan yang diamanahkan oleh anda adalah dilarang oleh dasar dan undang-undang negara yang berkaitan, seperti mudah terbakar, bahan letupan, mencemarkan, menghakis, serbuk toksik, ejen air dan barangan berbahaya yang lain.
3)Oleh kerana perkhidmatan logistik kami adalah berdasarkan pembungkusan pada masa penerimaan barang, anda bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau liabiliti yang timbul daripada pembungkusan yang tidak betul, kegagalan untuk memenuhi keperluan untuk pengangkutan barangan yang selamat, atau penandaan bahan khas (seperti barang penting, barang mudah rosak dsb.) kepada syarikat kami.
4)Untuk melindungi hak dan kepentingan pelanggan kami, gudang kami tidak akan membongkar barang untuk ahli kami menyemak kuantiti atau kualiti barang, kecuali untuk pemeriksaan barang yang diangkut atas permintaan jabatan kerajaan dan jabatan pengangkutan atau tinjauan persampelan rawak biasa syarikat kami. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh kuantiti barang, sifat barang dan ciri-cirinya.
5) Jika barang dirampas oleh kastam atau kelewatan dalam pelepasan kastam, Syarikat tidak akan membayar balik kos penghantaran dan tidak akan menanggung kerugian yang berkaitan.

IV. Pengendalian Bahagian Hilang:

 • Sekiranya terdapat kehilangan penghantaran, sila hubungi khidmat pelanggan, jika ia disahkan sebagai masalah penghantaran logistik, jumlah pampasan maksimum adalah 5 kali ganda pengangkutan (pengangkutan udara, pengangkutan laut pakej kecil sehingga 100 USD. (Jumlah maksimum pengangkutan laut Kontainer Komersial tidak melebihi 300 USD, sila beli insurans untuk bungkusan bernilai tinggi)
 • Sebarang tuntutan mesti dilaporkan kepada perkhidmatan pelanggan dalam tempoh 24 jam selepas penerimaan.
  a. Tandatangan pemungut
  b. Tangkapan skrin bukti pembelian dan nombor bil kurier yang sepadan
  c. Akaun pengumpul
  d. Berat sebenar barang yang diterima
  e. Foto pakej luar semasa menandatangani (perlu mempunyai nombor tunggal yang jelas)
 • Jika pengisytiharan terlewat, Syarikat akan menganggap bahawa penghantaran telah diselesaikan mengikut peraturan dan tidak akan menerimanya.
 • Selepas barang hilang ditemui, kami akan uruskan untuk menghantar semula barang, barang yang ditemui tidak dalam skop pampasan dan tidak akan dibayar pampasan.
 • Sekiranya berlaku sebarang pertikaian, syarikat kami akan berhak membuat keputusan muktamad.

V. Peraturan Tuntutan Logistik

 • Ia biasanya mengambil masa kira-kira 7 hari bekerja untuk menyelesaikan pampasan selepas tuntutan ditentukan.
 • Semua jumlah pampasan dijelaskan dalam RM.
 • Semua jumlah pampasan akan dikembalikan: Semua pampasan akan dipindahkan ke akaun penghantaran, tiada akaun lain akan diterima untuk bayaran balik.

VI. Bayaran Penghantaran:

Pesanan boleh dibayar dengan bayaran baki, Alipay, WeChat, MYR, Hong Leong Bank, dsb.

VII. Alamat penghantaran pelanggan:

 • Syarikat logistik tidak akan menghantar barangan pada atau pada cuti umum.
 • Untuk perlindungan pelanggan, syarikat logistik hanya akan menghantar ke alamat pada pesanan.
 • Alamat tidak boleh ditukar selepas pesanan disahkan
 • Jika pelanggan memberikan alamat kerja atau rumah lain selain daripada alamat milik penerima, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang masalah semasa penghantaran barang.
 • Penghantar akan menghubungi penerima melalui telefon sebelum penghantaran. Jika terdapat sebarang permintaan lain, pelanggan boleh menambah nota di hujung alamat penghantaran semasa mengisi alamat penghantaran.
 • Jika pelanggan meminta alamat penghantaran berada di tingkat tinggi, syarikat logistik tidak akan menghantar ke tingkat atas dan akan menghubungi pelanggan untuk mengambil barang di aras bawah.

Dasar perkhidmatan pembelian

 1. Perkhidmatan membeli adalah perkhidmatan yang ditawarkan kepada ahli untuk melantik dan mengarah Best Muster membeli barang yang dikehendaki mengikut senarai yang diberi. Jika berlaku sebarang penipuan, Best Muster tidak bertanggungjawab.

2. Jika penjual menipu, secara palsu hantar barang, memberi maklumat yang salah tentang penghantaran, atau berlaku kehilangan semasa menghantar atau isu lain yang menyebabkan barang tidak dapat sampai, Best Muster adalah dikecualikan tanggungjawab, dan tidak ada sebarang pampasan boleh dituntut. Walau bagaimanapun, Best Muster akan jamin kepada ahli ke atas perkara yang kami mampu bertindak untuk menjaga dan melindung keutamaan ahli-ahli Best Muster.

3. Jika ahli tidak memberi semua maklumat berkenaan dengan barang yang hendak dibeli seperti saiz, warna atau lain-lain yang berkenaan yang menyebabkan Best Muster membeli salah barang. Dengan ini, tiada ganti rugi boleh dituntut ke atas kesilapan yang berlaku dari Best Muster

4. Jika Best Muster tidak sempat membeli barang yang disenaraikan dalam masa tertentu kerana berlaku sebarang perubahan seperti masa promosi tamat, penjual tukar harga, kekurangan stok, atau ahli tidak sempat memindah wang ke akaun atau isu pemindahan berlaku, semua isu ini di luar tanggungjawab Best Muster.

5.Best Muster bukan penjual dan hanya dilantik sebagai wakil membeli. Perkhidmatan membeli tidak termasuk perkara memeriksa belian tersebut dalam keadaan baik, atau adakah belian tersebut adalah dikehendaki. atau bila penjual menghantar barang atau dalam quantiti yang tidak betul. Perkara semua ini bukan tanggungjawab Best Muster.

6.Best Muster tidak campur tangan ke atas sebarang isu yang berlaku di antara ahli dan penjual, dan sebarang isu tentang kerosakan barang atau pemulangan

7.Best Muster mempuayai kuasa menahan belian ahli jika mendapati ahli tersebut tidak membayar kos pengiriman atau pembelian sehingga hutang dijelaskan.

8. Perkhidmatan beli-belah adalalh melantik Best Muster untuk membeli barang yang disenaraikan. Perkhidmatan penghantaran adalah Best muster menghantar semua barang belian anda ke alamat yang ditetapkan. Masa untuk perkhidmatan pembelian adalah 3 hari waktu kerja, masa penghantaran memerlukan 3 – 5 hari kerja, manakala semua proses ini memerlukan 7-10 hari waktu kerja. jika sebarang perkara berlaku diatas kelambatan penjual menghantar barang, atau penghantaran lambat, kelewatan pengangkutan dan pelepasan kastam, yang menyebabkan barang lambat dihantar mengikut jadual, semua perkara ini adalah di luar tanggungjawab Best Muster

9. Ahli-ahli yang telah menggunakan perkhidmatan pembelian bermakna anda memahami dan mematuhi terma kontrak, dan sebarang isu yang berkaitan tidak akan dipertikaikan pada masa hadapan

10. Best Muster mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas taksiran dan kandungan perjanjian ini.

Dasar perkhidmatan pembayaran

 1. Perkhidmatan pembayaran adalah perkhidmatan yang ditawarkan kepada ahli-ahli yang ingin membuat bayaran ke atas belian dari syarikat atau penjual di China. Best Muster tiada sebarang tanggungjawab ke atas sebarang penipuan yang berlaku di antara pembeli dan penjual.
 2. Jika ahli yang menggunakan servis pembayaran, dan tidak sempat, atau lambat, atau lewat, atau baki akaun tidak mencukupi, atau sebarang yang berlaku semasa pemindahan wang dari bank, yang menyebabkan urusniaga ahli tidak dapat dijalani dan gagal, Best Muster tidak bertanggungjawab ke atas perkara tersebut.
 3. Best Muster bukan pihak penjual dan hanya sebagai pihak wakil. Jika penjual mempunyai sebarang tindakan penipuan atau tidak jujur atas urusniaga tersebut, Best Muster dikecualikan sebarang tanggungjawab
 4. Best Muster tidak akan campur tangan ke atas sebarang konflik yang berlaku di antara pembeli(ahli) dan penjualBest Muster
 5. Perkhidmatan pembayaran adalah ahli melantik dan memberi kuasa serta wang kepada Best Muster untuk membayar kepada penjual atas urusniaga yang ditetapkan.
 6. Ahli-ahli yang telah menggunakan perkhidmatan pembayaran bermakna anda memahami dan mematuhi terma kontrak, dan sebarang isu yang berkaitan tidak akan dipertikaikan pada masa hadapan
 7. Best Muster mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas taksiran dan kandungan perjanjian ini.