Petikan Kos Penghantaran Bungkusan Komersial Laut ke Malaysia (Guangzhou)

Senarai Pakej

 • Semenanjung – Komercial Laut – Barang Biasa
 • Semenanjung – Komercial Laut – Barang Sensitif
 • Sarawak – Komercial Laut – Barang Biasa
 • Sarawak – Komercial Laut – Barang Sensitif
 • Sabah – Komercial Laut – Barang Biasa
 • Sabah – Komercial Laut – Barang Sensitif

Penerangan

 • Kedudukan: Malaysia
 • Keberatan Unit: CBM
 • Minima Keberatan: 0.3cbm, seterusnya 0.01cbm
 • Mata wang: MYR (Malaysia Ringgit)
 • Maklumat Lanjut, sila rujuk Senarai Harga
 • Petikan harga bagi Gudang Yiwu, sila rujuk YIWU
Powered by
5/20 cbm Harga
Powered by