1. Polisi Syarikat Kami

1 Polisi Syarikat Kami
BestYunji mematuhi tanggungjawab dan keperluan Ordinan dan pegawai, pengurusan dan pekerjanya mesti pada setiap masa menyimpan semua data peribadi yang dikumpul dan/atau disimpan dan/atau dihantar dan/atau digunakan oleh BestYunji sulit dan selamat.

BestYunji memastikan bahawa semua data peribadi yang dikumpul dan/atau disimpan dan/atau dihantar dan/atau digunakan oleh BestYunji mesti dikendalikan mengikut tanggungjawab dan keperluan yang ditetapkan dalam Ordinan.

Jika seseorang individu membuat permintaan yang sah untuk akses kepada dan/atau pembetulan data peribadi yang dipegang oleh BestYunji tentang dirinya, BestYunji akan menyediakan dan/atau membetulkan data tersebut mengikut had masa dan mengikut cara yang ditetapkan oleh Ordinan.

 1. Pengumpulan, Ketepatan dan Penggunaan Data Peribadi
  BestYunji mengumpul data peribadi anda dengan cara yang sah dan adil dalam perjalanan operasi perniagaannya. Secara umum, maklumat peribadi yang dikumpul termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kategori berikut.
 • Nama awak.
 • Maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda, termasuk jenis dan bilangan dokumen pengenalan.
 • Alamat penghantaran anda.
 • Butiran hubungan, termasuk alamat e-mel, talian tetap atau nombor telefon mudah alih.
 • Tarikh lahir anda.
 • maklumat akaun anda, seperti nombor akaun bank dan maklumat perbankan lain, maklumat tentang penggunaan perkhidmatan Logistik Terbaik dan maklumat lain tentang akaun anda.
 • transkrip atau rakaman panggilan anda ke talian hotline kami.
 • e-mel atau surat yang anda hantar kepada kami; rekod lain hubungan anda dengan kami.

Untuk memastikan ketepatan maklumat peribadi anda, Best Cloud akan mengesahkan dan mengemas kini maklumat tersebut mengikut amalan yang diterima umum.

Data peribadi anda secara amnya akan dikumpul untuk tujuan mengendalikan perniagaan dan/atau aktiviti BestYunji yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan tersebut, yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut.

 • mengesahkan identiti anda untuk tujuan menyediakan perkhidmatan harian kami.
 • Mengendalikan pertanyaan, cadangan dan aduan anda.
 • Menjalankan tinjauan perkhidmatan pelanggan.
 • Mempromosikan produk dan perkhidmatan Best Buy kepada anda.
 • Untuk menyertai pelbagai promosi, peraduan atau cabutan bertuah melalui perkhidmatan Syarikat.
 • Untuk menggunakan atau melayari laman web Syarikat.
 • Untuk membantu kami dalam mencegah penipuan atau jenayah.
 • Untuk menghubungi anda apabila perlu.
  Jika anda tidak memberikan kami maklumat yang berkaitan, kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.
 1. Pendedahan dan Pemindahan Maklumat Peribadi

BestYunji berusaha untuk merahsiakan maklumat peribadi anda. Dalam keadaan biasa, BestYunji tidak akan mendedahkan atau memindahkan maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, apabila perlu untuk memindahkan maklumat peribadi anda (cth. kepada ejen dan kontraktor kami, atau untuk tujuan yang dinyatakan dalam penyata kutipan), pemindahan akan dibuat mengikut penyata pengumpulan dan peraturan privasi. Untuk memberikan anda lebih banyak maklumat dan perkhidmatan, BestYunji boleh menggunakan pembekal kandungan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan menyediakan pautan ke tapak web lain. Pihak ketiga ini mungkin mengumpul maklumat peribadi tentang anda berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan mereka oleh anda. Pihak ketiga ini tertakluk kepada dasar dan amalan privasi mereka sendiri, dan Pernyataan Dasar Privasi BestYunji tidak meliputi amalan pihak ketiga ini.
Untuk operasi perniagaan.

 1. Keselamatan, Pengekalan dan Pelupusan Data Peribadi

Data peribadi yang berkaitan dengan anda akan disimpan oleh Bestway dalam sistem selamatnya dengan dasar privasi data dan klasifikasi data dan piawaian pengurusan. Akses kepada data peribadi tersebut hanya akan diberikan kepada kakitangan yang diberi kuasa dan Bestway tidak akan mengeluarkan data peribadi tersebut kepada mana-mana pihak luar tanpa kebenaran pelanggan

Bestway akan mengekalkan data peribadi pelanggan selagi pelanggan adalah pengguna berdaftar laman web C&C.

Di samping itu, BestYunji akan menyimpan data peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti perniagaannya dan mematuhi keperluan undang-undang, selepas itu kami akan memastikan bahawa data anda dilupuskan dengan cara yang sesuai dan selamat mengikut yang diterima umum amalan.

Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan privasi pelanggan kami dilindungi dengan betul. Walau bagaimanapun, disebabkan sifat Internet, kami tidak dapat menjamin bahawa “perlindungan penuh” boleh dicapa.

BestYunji berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai pernyataan dasar privasi ini dari semasa ke semasa.