01) Bahan-bahan berbahaya mudah terbakar, mudah rosak atau toksik, meletup, maut, menghakis dan radioaktif.
02) Dadah atau peralatan berkaitan dadah.
03) Buku, gambar, arca atau peralatan yang memudaratkan akhlak alam sekitar.
04) Item yang melanggar tanda dagangan, hak cipta atau hak harta intelek.
05) mata wang, invois VAT, setem atau sekuriti cukai lain, emas, perak, barangan antik, logam berharga.
06) haiwan.
07) surat-menyurat bersifat surat-menyurat.
08) Semua serbuk, gas dan CD.
09) Barangan yang tidak memenuhi keperluan “Undang-undang China”, “Undang-undang Kualiti Produk Republik Rakyat China”, “Undang-undang Republik Rakyat China mengenai Perlindungan Hak dan Kepentingan Pengguna” dan peraturan pentadbiran lain , peraturan jabatan dan standard mandatori kebangsaan.
10) Barangan yang perlu disejukkan.
11) Semua ubat, pil
12) Minuman keras atau alkohol.
13) Alat mainan dan bekalan pistol
14) Badan hidup, daging mentah

Barangan di atas tidak dibenarkan dihantar, dan jika ia didenda atau dirampas oleh kastam, ahli akan bertanggungjawab ke atas semua liabiliti!

Jika anda menggunakan perkhidmatan pengangkutan barang kumpul kami, bermakna anda bersetuju dengan semua terma dan syarat di atas.